0 3808
Theo cơ quan ban hành văn bản: UBND huyện Cẩm Xuyên Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 3808  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


921/KH-UBND28/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênKH Rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2023...
871/TB-UBND24/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc tiếp nhận, thời gian lập hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên 2 tại xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh

829/TB-UBND22/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênTB kết quả tiếp công dân định kỳ tháng 3 (20/3/2023)...
825/UBND-VHTT21/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thực hiện báo cáo số liệu công tác thông tin cơ sở năm 2023 trên phần mềm QL dữ liệu nghiệp vụ thông tin cơ sở

98/GM-UBND17/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênGM tiếp công dân định kỳ tháng 3

739/UBND-KTHT15/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênCV hướng dẫn đề xuất nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KH&CN cấp tỉnh năm 2024729/UBND-TNMT14/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của ông Bùi Ngọc Hoàng, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định...
730/UBND-TNMT14/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của hộ ông Trần Văn Mại, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định

720/TB-UBND14/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênTB tiếp công dân định kỳ tháng 3

313/LCT13/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênDỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTỪ NGÀY 13=>19/3/2023619/UBND-TNMT08/03/2023UBND huyện Cẩm Xuyênv/v thu hồi GCNQSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Nhuận, xã Cẩm Trung

311/LCT07/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênDỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆNTỪ NGÀY 06=>12/3/2023...
601/UBND-TNMT07/03/2023UBND huyện Cẩm Xuyênv/v thu hồi GCNQSD đất của hộ ông Nguyễn Văn Luận, xã Cẩm Trung...
599/TB-UBND07/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênTb kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 06/3/2023

77/GM-UBND03/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênGM tham dự phiên tiếp công dân định kỳ tháng 3

521/TB-UBND01/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênTB tiếp công dân định kỳ tháng 3

310/LCT27/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênDỰ KIẾN LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TỪ NGÀY 27/2=>05/3/2023

469/TB-UBND24/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênTB kết quả tiếp công dân định kỳ ngày 21/02/2023

463/KH-UBND24/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênKẾ HOẠCH Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng năm 2023

858/QĐ-UBND23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính huyện


440/KH-UBND23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc tổ chức hoạt động du lịch huyện Cẩm Xuyên năm 2023

451/UBND-TNMT23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của ông Bùi Ngọc Hoàng, thôn 5, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định

453/UBND-TNMT23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của ông Trần Văn Mại, thôn 5, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định

433/KH-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênKẾ HOẠCH Triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới

825/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Đặng Văn Tân xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

826/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Xuân Tăng xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

827/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Thị Điền xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

828/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Viết Huân xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

829/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Viết Minh xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

830/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Trần Văn Cương xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên