0 108
Theo lĩnh vực văn bản: Ý kiến, kiến nghị Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 108  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

2464/UBND-TT29/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyêntrả lời đơn của công dân Nguyễn Đình Tiệp

2397/UBND-NN22/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2397 V/v trả lời kiến nghị của công dân Nguyễn Thị Mười, Cẩm Lộc

3334/UBND-CA18/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v trả lời kết quả xác minh nhân thân công dân Việt Nam Lê văn Phong




2306/UBND-VP16/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV giao triển khai thực hiện nội dung trả lời của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản dôi dư sau sáp nhập đơn vị hành chính









2289/UBND-VP15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV giao tham mưu rà soát lại hồ sơ và hướng dẫn, trả lời đơn vị về kiến nghị bồi thường, hỗ trợ thiệt hại do sự cố môi trường

2297/UBND-TNMT15/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyêntrả lời đơn kiến nghị của bà Đậu Thị Luận xã Cẩm Duệ


2283/UBND-TT12/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyêntrả lời đơn thư công dân Nguyễn Thị Trang xã Cẩm Quan


2247/UBND-TBXH11/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênCông văn về việc trả lời đơn thư ông NGuyễn Hiền Lương


2241/UBND-TBXH10/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênCông văn trả lời đơn thư của ông Trần Văn Hải

2221/UBND-TTr09/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2221 V/v trả lời đơn ông Phạm Văn Tiến

2218/UBND-TT09/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyêntrả lời công văn số 302/UBND ngayg 28/7/2022 của UBND xã Nam Phúc Thăng ông Nguyễn Tiến Dũng


2210/UBND-TNMT08/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyênv/v yêu cầu UBND xã Cẩm Quang xử lý, trả lời nội dung kiến nghị của công dân

2131/UBND-TCD02/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV trả lời dđơn của ông Hà Công Nhân thôn Trung Đoài xã Cẩm Lạc


2136/UBND-TNMT02/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2136 đề nghị UBND thị trấn Thiên Cầm giải quyết và trả lời đơn của công dân

2079/UBND-TT27/07/2022UBND huyện Cẩm Xuyêntrả lời đơn kiến nghị của công dân Hà Khắc Tuất

2054/UBND-TNMT25/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênCông văn trả lời đơn kiến nghị của ông Hoàng Công Lợi thôn Nam Thành xã Cẩm Dương (gửi lại bản này)

2051/UBND-KTHT25/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v trả lời nội dung xin ý kiến đối với Quy hoạch phân lô đất ở dân cư vùng nhà ông Nhâm, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn

2015/UBND-KL20/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý nội dung văn bản triển khai thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ

1896/UBND-TT08/07/2022UBND huyện Cẩm Xuyêntrả lời kiến nghị của công dân Nguyễn Văn Lượng,thôn Vĩnh Phú, Cẩm Quan

115/TCD08/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênPhiếu tiếp nhận và chuyển đơn Nguyễn Khắc Tường

116/TCD08/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênPhiếu tiếp nhận và chuyển đơn Trần Văn Quốc và Bùi Thi Kiển xã Cẩm Dương

117/TCD08/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênPhiếu tiếp nhận và chuyển đơn Phạm Văn Tư





1859/UBND-VP06/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV giao phối hợp cung cấp thông tin, giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh

1845/BC-UBND05/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênTrả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6 - HĐND huyện khóa XX

1846/BC-UBND05/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênKết quả giải quyết các ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 4 - HĐND huyện khóa XX

117/GM-UBND04/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênGM 117 UBND huyện tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ lần thứ nhất trong tháng 4/2022


93/BC-UBND28/02/2022UBND xã Cẩm MỹV/v báo cáo và đề xuất phương án giải quyết kiến nghị của công dân theo công văn số 51/UBND-TNMT ngày 25/01/2022


210/UBND-TNMT21/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênCông văn trả lời đơn của ông Nguyễn Xuân Quang và bà Nguyễn Thị Biên tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng


177/UBND-TNMT19/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênTrả lời nội dung xin thuê đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp của bà Nguyễn Thị Thảo xã Cẩm Thạch

181/UBND-TT19/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV trả lời kiến nghị, Lê Việt Hà và bà Trần Thị Hòa