0 443
Theo lĩnh vực văn bản: Báo cáo Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 443  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu2903/BC-UBND30/09/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2903 Báo cáo thống kê trẻ em bị tim bẩm sinh từ 2013-2022


2458/BC-UBND29/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBáo cáo cung cấp thông tin phục vụ giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

2449/BC-UBND26/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁO công tác thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án Nhà máy điện trời Cẩm Hưng

2453/BC-UBND26/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2453 Về tiến độ thực hiện dự án Khu dân cư tại tổ dân phố Trần Phú, thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên.

2414/BC-UBND23/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2414 Báo cáo công tác thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hổ trợ GPMB dự án nhà máy điẹn mặt trời Cẩm Hưng

2385/BC-UBND22/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2385 Báo cáo Số liệu, hồ sơ liên qứum đến Dự án điện mặt trời xã Cẩm Hưng, huyện cẩm XUyên

2369/BC-UBND19/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2369 Kết quả thực hiện nội dung chất vấn của cử tri liên quan đến hoạt động giết mổ gia súc

2379/BC-UBND19/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2379 Công tác chuẩn bị Lễ khai mạc Đại hội TDTT toàn tỉnh


2360/BC-UBND18/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2360 Báo cáo cung cấp thông tin số liệu về thực hành tiết kiệm chống lãng phí theo yêu cầu cỉa Đoàn Đại biểu Quốc Hội


2317/BC-UBND17/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2317 Việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 22/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XIX) về “Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030”

156/VBHC-HĐND15/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBC kết quả hoạt động phối hợp 7 tháng năm 2022 của TT HĐND huyện với TT HĐND cấp xã


2262/BC-UBND11/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2262 Về việc điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Thiên Cầm và vùng phụ cận huyện Cẩm Xuyên, tỷ lệ 1/5000.2260/BC-UBND11/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2260 BC Kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn huyện năm 2022 (nhờ Văn thư lấy lại bản này)


2224/BC-UBND09/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênPhục vụ xây dựng Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2030

2225/BC-UBND09/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBC tồn đọng, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên

2232/BC-UBND09/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBC Tình hình, kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 07/5/2019 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh2183/BC-UBND05/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBC kết quả thực hiện nghị quyết 96/2018 của HĐND tỉnh

246/BC05/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁO NHANHTình hình, kết quả hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ngày 05/8/2022

2170/BC-UBND04/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyênkết quả công tác tiếp công dân, KNTC năm 2022

2173/BC-UBND04/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênChế độ chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và nhân viên trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập

305/BC-UBND01/08/2022UBND xã Nam Phúc ThăngBáo cáo tuần 30

204/BC-UBND06/07/2022UBND xã Cẩm LộcBáo cáo phương án giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 - HĐND xã khóa XX

192/BC-UBND24/06/2022UBND xã Cẩm LộcBáo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVNISO 9001:2015 tháng 6 năm 2022

317/BC-UBND03/06/2022UBND xã Cẩm MỹKết quả kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 2022

143/BC-UBND18/05/2022UBND xã Cẩm LộcBáo cáo kết quả phát triển KTXH tháng 5 năm 2022


103/BC-UBND26/04/2022UBND TT Thiên CầmKết quả việc thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”


1018/TB-UBND25/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênTBlựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Lộc


1021/TB-UBND25/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Cẩm Lạc


1019/TB-UBND25/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Hưng


1022/TB-UBND25/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB lựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Quang