0 0
Theo lĩnh vực văn bản: Chính sách Ưu đãi - Hỗ trợ đầu tư Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 0  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


7322/QĐ-UBND11/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc phê duyệt danh sách học sinh được hỗ trợ tiền ăn trưa, miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chính sách đối với người khuyết tật học kỳ 1 năm học 2022-2023

5405/QĐ-UBND14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

5405/QĐ-UBND14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ cấp kinh phí hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội

/84NQ-HĐNDNQ-HĐND31/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết Phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giai đoạn 2022-2025 thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

87/NQ-TTHĐND30/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quyết định, điều chỉnh, bãi bỏ chủ đầu tư một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-20254732/UBND-NL524/08/2022UBND tỉnh Hà TĩnhV/v hướng dẫn bổ sung về chính sách phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn theo Nghị quyết 51/2021/NQ-HĐND.

4036/QĐ-UBND09/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên4036 QĐ về việc giao kế hoạch thực hiện hổ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2022-2025 năm 2022 quy định tại khoản 1 và khoản 2, nghị quyết số 82/NQ-HĐND ngay 27/12/2021 của HĐND huyện

68/2022/NQ-TTHĐND09/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về ban hành các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Hà Tĩnh

70/NQ-TTHĐND02/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

72/2022/NQ-TTHĐND02/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định một số chính sách giảm nghèo đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

70/NQ-TTHĐND02/08/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

2089/UBND-KTHT28/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ theo Nghị quyết số 252/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

71/2022/NQ-HĐND27/07/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2022-2025
1834/UBND-KTHT04/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 về chính sách hỗ trợ di dời công trình vệ sinh 1 ngăn, 2 ngăn không hợp vệ sinh, xây dựng công trình vệ sinh tự hoại

2851/QĐ-UBND10/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt hộ gia đình chinh sách xã hội không thuộc hộ nghèo được hỗ trợ tiền điện quý I năm 2022


83/SY_UBND06/05/2022UBND tỉnh Hà TĩnhSao y Nghị định 28/2022/NĐ-CP về chính sách tín dụng ưu đãi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025

/51NQ-HĐNDNQ-HĐND15/02/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhQuy định chính sách khuyến khích phát triển Nông nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022-2025

/44NQ-HĐNDNQ-HĐND11/01/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

/44NQ-HĐNDNQ-HĐND11/01/2022QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết một số cơ chế, chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025

/56NQ-HĐNDNQ-HĐND30/12/2021QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Về một số chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xãtrên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2025

/53NQ-HĐNDNQ-HĐND30/12/2021QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Quy định một số chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt8289/UBND-TH309/12/2021UBND tỉnh Hà TĩnhV/v giảm lãi suất cho vay các chương trình tín dụng chính sách bằng nguồn vốn ngân sách địa phương theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg

/29NQ-HĐNDNQ-HĐND18/11/2021QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNghị quyết quy định mức chi hỗ trợ Tổ giám sát và tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trên địa bàn Hà Tĩnh


17/SY_UBND14/10/2021UBND tỉnh Hà TĩnhSao y Quyết định số 29/2021/QĐ-TTg Quy định về ưu đãi đầu tư đặc biệt

19/NQ-HĐND27/07/2021QH-HĐND tỉnh Hà TĩnhNGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 276/2021/NQ-HĐND ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở tuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hóa vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh

237/HD24/06/2021Sở Lao động - Thương binh và Xã hộiHD 237.24.6.2021 về viêc hướng dẫn thực hiện "Đề án thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh"


2369/QĐ-UBND17/06/2021UBND tỉnh Hà TĩnhQĐ Ban hành Đề án Thí điểm chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

276/NQ-HĐND12/05/2021QHHĐNDNghị quyết quy định chính sách hỗ trợ các hãng tàu biển mở chuyến vận chuyển container và đối tượng có hàng hoá vận chuyển bằng container qua cảng Vũng Áng Hà Tĩnh

271/NQ-HĐND26/03/2021HĐND Tỉnh Hà TĩnhNghị quyết tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và đảm bảo chế dộ, chính sách cho Dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025


49/TTr-UBND25/02/2021UBND tỉnh Hà Tĩnh49 Thực hiện Nghị quyết số 263/2020/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi; người thuộc hộ gia đình làm nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh