0 649
Theo lĩnh vực văn bản: Chiến lược, Quy hoạch, Kế hoạch Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 649  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


7878/QĐ-UBND29/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênPhê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Xây dựng Mô hình xử lý nước thải khu dân cư thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên (tỉ lệ 1/500)

3542/KH-UBND25/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và ngày Dân số Việt nam (26/12) năm 2022

3530/KH-UBND24/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênkế hoạch tiêm vắc xin phòng covid-19 đợt 34

3523/KH-UBND23/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKẾ HOẠCH tăng cường thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chá và chữa cháy sửa đổi bổ sung môt số điều của Luật phòng cháy chữa cháy

3524/KH-UBND23/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKẾ HOẠCH tăng cường thực hiện Nghị định 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy chữa cháy

3502/KH-UBND22/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênTriển khai rà soát, cấp chứng nhận trang trại đủ điều kiện chăn nuôi quy mô lớn, chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y và kê khai hoạt động chăn nuôi

3479/KH-UBND21/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênTập huấn phòng chống bệnh Sốt xuất huyết

3448/KH-UBND17/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng chống Covid 19 cho trẻ - đợt 177644/QĐ-UBND16/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phân lô đất ở dân cư vùng Hoang Dứa, thôn Mỹ Thành, xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Xuyên.

3408/KH-UBND14/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyên3408 Kế hoạch Tập huấn , hương dẫn., phổ biến giáo dục pháp luật vè xây dựng trên địa bàn huyện năm 2022


3411/KH-UBND14/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyên3411 Kế hoạch Kiểm tra công tác nghiệm thu và hồ sơ quyết toán đường GTNT, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng và phục hồi, nâng cấp mặt đường BTXM năm 2022 thực hiện theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 93/2022/NQ-HĐND ngày 18/05/2022 của HĐND huyện
3398/KH-UBND14/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch chuyển đổi số huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030


3382/KH-UBND11/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tổ chức Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên

3389/KH-UBND11/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc chuyển đổi, xây dựng, duy trì áp dụng HTQLCL quốc gia ISO 9001:2015 giai đoạn 2022-2030

3360/KH-UBND09/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tiêm vắc xin IPV(bại liệt) mũi 2 cho trẻ dưới 1 tuổi6630/QĐ-UBND08/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng xã Yên Hòa, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh.


3343/KH-UBND08/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênTổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11); Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022


3328/KH-UBND07/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tổ chức thực hiện đánh giá, giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025


3300/KH-UBND03/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKê hoạch xét tặng nhà giáo nhân dân - nhà giáo ưu tú

3304/KH-UBND03/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênkế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 33

6570/QĐ-UBND01/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở dân cư tại các thôn Xuân Hạ, Hoa Xuân và Nguyễn Đối xã Cẩm Hà

3270/KH-UBND01/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênKH tổ chức tập huấn quản lý di tích lịch sử

3206/KH-UBND26/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênKẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Kế hoạch hành động số 380/KH-UBND ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 523/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Phát triển Lâm nghiệp Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh6240/QĐ-UBND25/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Bình Minh, xã Cẩm Bình, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500).6239/QĐ-UBND25/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc phê duyệt Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất Nhà văn hóa thôn Ngụ Phúc, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (tỷ lệ 1/500)

3184/KH-UBND25/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênKẾ HOẠCH sơ khám sức khỏe và khám sức khỏ nghĩa vụ quân sự năm 2023

3187/KH-UBND25/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v chấm đề tài, sáng kiến kinh nghiệm năm 2022

3161/KH-UBND21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch thực hiện Kết luận 39 của Tỉnh ủy


3160/KH-UBND21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi giai đoạn 2021-2030


3146/KH-UBND20/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện với thanh niên trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên năm 2022