0 88
Theo lĩnh vực văn bản: Khen thưởng - Kỷ Luật Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 88  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

132/BC-UBND04/05/2022UBND xã Cẩm LộcBáo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Phong trào thi đua “ Cán bộ, công chức, viên chức Hà Tĩnh thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 - 2025


65/QĐ-UBND25/02/2022UBND xã Cẩm MỹVề việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân và phòng chống dịch Covid 19 năm 2021

246/UBND-NV18/02/2022UBND Xã Cẩm MinhV/v đăng ký thi đua năm 2022

548/QĐ-UBND07/02/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các cá nhận có nhiều thành tích trong đợt tấn công trấn áp tội pham, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Nhâm dần 2022

163/QĐ-UBND17/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào giao thông nông thôn và hoạt động sản xuất kinh doanh

78/QĐ-UBND13/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác thuế năm 2021

79/QĐ-UBND11/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng công tác giao thông Nông thôn và hoạt động sản xuất kinh doanh

6437/QĐ-UBND29/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vv khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiểu thành tích trong công tác an ninh năm 2021

6436/QĐ-UBND29/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vv khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiều thành tích trong công tác An ninh Quốc phòng năm 2021

6438/QĐ-UBND29/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vv khen thưởng cho các tập thể cá nhân có nhiểu thành tích trong phong trào thực hiện nhiệm vụ Giáo dục An ninh và Quốc phòng năm 2021

6435/QĐ-UBND29/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vv khen thưởng cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

6410/QĐ-UBND28/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" giai đoạn 2000-2020

6411/QĐ-UBND28/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thực hiện nhiệm vụ quân sự Quốc phòng năm 2021

6412/QĐ-UBND28/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ tặng danh hiệu và khen thưởng cho viên chức y tế đã có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

6413/QĐ-UBND28/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động thiện nguyện và hỗ trợ bà con đồng hương Cẩm Xuyên về quê tránh dịch COVID-19 năm 2021

6283/QĐ-UBND23/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vvvv tặng danh hiệu thi đua và khen thưởng cho các tập thể và cá nhân thuộc cơ quan Huyện Ủy có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

6285/QĐ-UBND23/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vv tặng danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thẻ cá nhân thuộc UBND các xã thị trấn có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021

6282/QĐ-UBND23/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ vv tặng danh hiệu thi đua khen thưởng cho các tập thẻ cá nhân thuộc cơ quan UBND huyện có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ năm 2021


382/QĐ-UBND21/12/2021UBND xã Cẩm MỹVề việc xếp loại thi đua trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2021


377/QĐ-UBND20/12/2021UBND xã Cẩm MỹVề việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ công tác Quốc phòng –An ninh năm 2021


378/QĐ-UBND20/12/2021UBND xã Cẩm MỹVề việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021


379/QĐ-UBND20/12/2021UBND xã Cẩm MỹVề việc khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Nông dân năm 2021


685/UBND-VP07/12/2021UBND xã Cẩm MỹV/v đôn đốc thực hiện các nội dung tại Kết luận số 1071/KL-UBND ngày 22/4/2021


5905/QĐ-UBND30/11/2021UBND huyện Cẩm Xuyên5905-QD khen thưởng tập thẻ, cá nhân có thành tích trong hoạt động Hội Cựu giáo chức năm 2021


5906/QĐ-UBND30/11/2021UBND huyện Cẩm Xuyên5906- QĐ khen thưởng Hội đồng hương Cẩm Xuyên


5867/QĐ-UBND29/11/2021UBND huyện Cẩm Xuyên5867- Quyết định khen thưởng hội bảo trợ


5867/QĐ-UBND29/11/2021UBND huyện Cẩm Xuyên5867-QĐ khen thưởng Hội bảo trợ người khuyết tật- Trẻ mồ côi2/HĐTHIĐUAKHENTHƯỞNG22/11/2021UBND huyện Cẩm Xuyên02- Hướng dẫn thi đua khen thưởng năm 2021


3652/TT-UBND17/11/2021UBND huyện Cẩm Xuyên3652- Tờ tình đề nghị khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh( 1831-2021), 30 năm tái lập tỉnh( -/1991-9/2021)

5119/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ khen thưởng cho các giáo viên có thành tích tiêu biểu trong công tác Giáo dục giai đoạn 2019-2021