0 21
Theo lĩnh vực văn bản: NS-nguồn vốn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 21  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu60/TB-TCKH15/10/2023Phòng Tài chính - Kế hoạchPhụ lục công khai số liệu thu - chi NS quý III-2023

39/TB-TCKH10/07/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách 6 tháng năm 202340/40/TB-TC-KH12/04/2023Phòng Tài chính - Kế hoạchVề việc công khai số liệu thực hiện dự toán thu – chi ngân sách Qúy I năm 2023

326/QĐ-UBND17/01/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công bố công khai dự toán thu chi ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2023

366/TCKH19/12/2022Phòng Tài chính - Kế hoạchCông khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2023 trình HĐND huyện3607/TB-UBND30/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III/2022

2108/TB-UBND29/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênTHÔNG BÁO Công khai số liệu thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

3634/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công bô công khai điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2022

3632/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công bô công khai điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

3633/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công bô công khai điều chỉnh quyết toán thu chi ngân sách năm 2021

1801/TT-UBND30/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênBC tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2022

50/TB-TCKH06/04/2022Phòng Tài chính - Kế hoạchVề việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý I/2022

547/QĐ-UBND28/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công bố công khai dự toán thu chi ngân sách năm 2022

145/UBND-TCKH17/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV báo cáo các nội dung điều chỉnh tại NQ phân bổ dự toán thu chi ngân sách và bố trí đầu tư phát triển năm 2022


86/NQ-HĐND31/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênNGHỊ QUYẾT V.v phân bổ dự toán thu, chị ngân sách và bố trí vốn đầu tư phát triển năm 2022

114/TB-TCKH28/12/2021Phòng Tài Chính - Kế hoạchVề việc công khai số liệu dự toán ngân sách huyện và phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2022 trình HĐND huyện

585/Sổ văn bản đi vĩnh viễn30/01/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt quyết toán thu chi quản lý dự án năm 2020

586/Sổ văn bản đi vĩnh viễn30/01/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt dự toán thu chi quản lý dự án năm 2021

3971/TT-UBND21/12/2020UBND huyện Cẩm Xuyên3971 BC tình hình thực hiện thu chi ngân sách đến 30/11/2020 ước thực hiện cả năm, đề xuất một số nhiệm vụ và giải pháp( TL phục vụ HĐND huyện)

1809/TTr-UBND29/06/2020UBND huyện Cẩm Xuyên1809 BÁO CÁO Tình hình thực hiện thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2020 ( tài liệu phục vụ họp HĐND huyện)


1520/BC-UBND02/07/2019UBND huyện Cẩm Xuyên1520 Bao cáo Quyết toán thu chi ngân sách năm 2018( phục vụ Hop HĐND huyện)