0 57
Theo lĩnh vực văn bản: Ngân sách, nguồn vốn Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 57  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu


715/BC-UBND23/12/2021UBND xã Cẩm MỹThuyết minh các nội dung xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2022


711/BC-UBND17/12/2021UBND xã Cẩm MỹTình hình thực hiện thu chi ngân sách 11 tháng, ước thực hiện năm 2021, một số giải pháp thực hiện hoàn thành nhiệm vụ thu chi ngân sách năm 2021

5167/QĐ-UBND15/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ điều chỉnh bố trí nguồn vốn năm 2021 cho các công trình, dự án từ nguồn bổ sung trợ cấp có mục tiêu từ ngân sách tỉnh

5158/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Trần Văn Trí

5048/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thôi hưởng trợ cấp hàng tháng

5149/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Kiển

5159/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Hoa

5157/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Phan Thị Khuân

5156/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Phan Thị Khuân

5160/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Lê Xuân Kháo

5155/QĐ-UBND12/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Trần Thị Dư

5025/QĐ-UBND05/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ bổ sung trợ cấp có mục tiêu năm 2021

5021/QĐ-UBND04/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thôi trả trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Thái

4912/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Trí

4955/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thôi trả trợ cấp thường xuyên Trần Thị Đào

4914/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Lê Thị Hiền

4956/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thôi trả trợ cấp thường xuyên Bùi Văn Nga

4913/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Trần Ái Tuệ Lâm

4910/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Phan văn Bông

4911/QĐ-UBND02/11/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Hoàng Thị Cảnh

4915/QĐ-UBND29/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Văn Thiện Nhân

4919/QĐ-UBND29/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Trần Thị Dương

4916/QĐ-UBND29/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Đình Lý

4920/QĐ-UBND29/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Trần Thị Dương

4917/QĐ-UBND29/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Cao Thị Xoan

4918/QĐ-UBND29/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Cao Thị Xoan

4847/QĐ-UBND22/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Lê Văn Thìn

4853/QĐ-UBND22/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Văn Trung

4843/QĐ-UBND22/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn Thị Trang

4854/QĐ-UBND22/10/2021UBND huyện Cẩm XuyênQĐ trợ cấp xã hội hàng tháng Nguyễn thị Bốn