0 84
Theo lĩnh vực văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 84  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

64/HĐND10/09/2021UBND huyện Cẩm XuyênNGHỊ QUYẾT Về việc thông qua điều chỉnh bổ sung dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2021-2025( gửi lại bản này)

67/HĐND10/09/2021UBND huyện Cẩm XuyênNGHỊ QUIYẾT cho ý kiến danh mục, phương án phân bổ nguồn vốn ngân sách xây dựng cơ bản tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện giai đoạn 2021-2025( gửi lại bản này)

63/HĐND10/08/2021UBND huyện Cẩm XuyênNGHỊ QUYẾT Ban hành quy chế hoạt động của Thường trực HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

11/HĐND02/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên11 NQ về chương trình giám sát năm 2022 của HĐND huyện

12/HĐND02/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên12 NQ về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ cuối năm 2021 của HĐND huyện

13/HĐND02/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên13 NQ về nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025

14/HĐND02/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên14 NQ về điều chỉnh dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2021

15/HĐND02/07/2021UBND huyện Cẩm XuyênNGHỊ QUYẾT về việc phê chuẩn quyết toán thu chi ngân sách năm 2020

1/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên01 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

2/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên02 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Phó Chủ tịch HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

8/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên08 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử Ủy viên UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

3/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên03 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử trưởng ban các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

10/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên10 NQ Ban hành Nội quy kỳ họp của HĐND huyện Cẩm Xuyên Khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

4/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên04 NQ về việc xác nhận số lượng Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

9/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên09 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử Hội thẩm nhân dân của Tòa án nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026

6/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên06 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

7/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên07 NQ về việc xác nhận kết quả bầu cử chức vụ phó Chủ tịch UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

5/HĐND01/07/2021UBND huyện Cẩm Xuyên05 NQ về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên các Ban của HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

4/LCT11/06/2021UBND huyện Cẩm Xuyên04 NGHỊ QUYẾT Xác nhận tư cách đai biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên khóa XX,nhiệm kỳ 2021-2026

3/LCT27/05/2021UBND huyện Cẩm XuyênNQ 03 Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử Đại biểu HĐND huyện Cẩm Xuyên nhiệm kỳ 2021-2026