0 63
Theo lĩnh vực văn bản: Nghị quyết Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 63  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

110/HĐND17/05/2021UBND huyện Cẩm Xuyên110 NGHỊ QUYẾT quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2021

111/HĐND17/05/2021UBND huyện Cẩm Xuyên111 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021

1/LCT23/02/2021UBND huyện Cẩm Xuyên01 NGHỊ QUYẾT ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cư và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026