0 480
Theo lĩnh vực văn bản: Tổ chức - Cán bộ Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 480  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

270/QĐ-UBND15/10/2022UBND xã Cẩm MỹVề việc phê chuẩn kết quả bầu cử Trưởng thôn Mỹ Trung nhiệm kỳ 2022 – 2025

5169/QĐ-UBND29/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênĐiều động công chức Nguyễn Thị Nga - UBND xã Cẩm Thành

3607/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc thuyên chuyển viên chức giáo dục Lê Thị Thu Thủy (MN)

3608/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc tiếp nhận và bố trí viên chức Nguyễn Thị Hằng (MN)

3609/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ miên nhiệm Chu tịch UBND thị trấn Thiên Cầm ông Võ tá Nhân

3610/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê chuẩn Chủ tịch UBND thị trán Thiên Cầm

3611/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê chuản Phó Chủ tịch UBND thị trấn Thiên Cầm Nguyễn Tông Anh

3612/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định miễn nhiệm kế toán Hoàng Quốc Sử

3613/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định miễn nhiệm kế toán Bùi Thị Út Hằng

3614/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định miễn nhiệm kế toán Bùi Thị Phương

3615/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định miễn nhiệm kế toán Nguyễn Văn hà

3616/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định miễn nhiệm kế toán Đặng Hữu Bằng

3617/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định bổ nhiệm kế toán Đặng Hữu Bằng

3618/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định bổ nhiệm kế toán Bùi Thị Út Hằng

3619/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định bổ nhiệm kế toán Hoàng Quốc Sử

3620/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định bổ nhiệm kế toán Bùi Thị Phương

3621/QĐ-UBND21/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định bổ nhiệm kế toán Nguyễn Thị Nhung

3380/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Hường (TTUD)

3377/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Nguyễn Thị Hồng Lợi (YT)

3378/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội Trần Thị Hoa (GV)

3381/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Phan Thị Mai (GV)

3394/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Trần Thị Bình (GV)

3383/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Lê Thị Tuê (GV)

3385/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Nguyễn Thị Bảo Ngọc (GV)

70/QĐ-UBND07/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu trước tuổi theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Chu Thị Loan

1663/TB-UBND21/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v nghỉ hưu đối với viên chức Võ Thị Huê (GV MN)

2788/QĐ-UBND09/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đói với viên chức Dương Thùy Nga

2689/QĐ-UBND02/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ bổ nhiệm vào ngạch công chức Nguyễn Thị Phương Nhi

1465/TB-UBND02/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc nghỉ hưu đối với viên chức Nguyễn Thị Thanh Thủy

1463/UBND-NV02/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v rà soát số lượng công chức, viên chức đến tuổi nghỉ hưu hưởng chế độ BHXH năm 2023