0 152
Theo lĩnh vực văn bản: Thông tin tuyển dụng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 152  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

3/HĐTD27/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênTriệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1)

2/HĐTD21/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênThông báo: Người đăng ký dự tuyển viên chức năm 2023 (đợt 1): đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2 hoặc không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2.

3/TB-HĐTD21/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênKết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024

6267/QĐ-UBND21/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định công nhận kết quả tuyển dụng và kết quả trúng tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024

2/TB-HĐTD15/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênĐiều chỉnh lịch thi tuyển viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024

1/HĐTD12/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênTriệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 - Kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024

6165/QĐ-UBND11/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênBan hành Quy chế tổ chức xét tuyển và Nội quy xét tuyển viên chức năm 2023 (đợt 1)

6142/QĐ-UBND10/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 - Kkỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023-2024

5975/QĐ-UBND01/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênBan hành Quy chế tổ chức xét tuyển và Nội quy xét tuyển viên chức giáo dục năm học 2023-2024

2239/TB-UBND30/06/2023UBND huyện Cẩm Xuyênthông báo thay đổi hình thức thi vòng 2 từ thi viết sang thi phỏng vấn trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024

2238/TB-UBND30/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênThông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1)

2224/KH-UBND28/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1)

2225/TB-UBND28/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênTuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024

2148/KH-UBND23/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênKế hoạch tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2023-2024

3628/QĐ-UBND20/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênPhê duyệt chỉ tiêu, cơ cấu tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục năm học 2023 - 2024

3617/QĐ-UBND20/06/2023UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt vị trí, chỉ tiêu, yêu cầu về ngành, chuyên ngành đào tạo tuyển dụng viên chức năm 2023 (đợt 1)

6/LCT09/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Y sĩ tram y tế năm 2022

8268/QĐ-UBND07/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Y sĩ, trạm y tế xã Năm 2022

8269/QĐ-UBND07/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Y sĩ, trạm y tế xã Năm 2022


5/LCT25/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng y sĩ, y tế xã( nhờ lấy lại bản này vì kèm theo danh sách)

7831/QĐ-UBND24/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng Y sĩ, Y tế xã

4/HDTDVCSN21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyệnnăm 2022

5984/QĐ-UBND21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

5983/QĐ-UBND21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

4/TBHDTDVC14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

3/TBHDTD14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc TB kết quả phúc khảo điểm bài thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

3/TB-HĐTD13/10/2022UBND huyện Cẩm Xuyên03 Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

5386/QĐ-UBND12/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

5385/QĐ-UBND12/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

5170/QĐ-UBND28/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách 39 (ba mươi chín) thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022