0 136
Theo lĩnh vực văn bản: Thông tin tuyển dụng Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 136  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

6/LCT09/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức Y sĩ tram y tế năm 2022

8268/QĐ-UBND07/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Y sĩ, trạm y tế xã Năm 2022

8269/QĐ-UBND07/12/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Y sĩ, trạm y tế xã Năm 2022


5/LCT25/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB triệu tập thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng y sĩ, y tế xã( nhờ lấy lại bản này vì kèm theo danh sách)

7831/QĐ-UBND24/11/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tiêu chuẩn tham dự vòng 2 kỳ tuyển dụng Y sĩ, Y tế xã

4/HDTDVCSN21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyệnnăm 2022

5984/QĐ-UBND21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức năm 2022

5983/QĐ-UBND21/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận kết quả tuyển dụng viên chức năm 2022

4/TBHDTDVC14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc TB công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

3/TBHDTD14/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc TB kết quả phúc khảo điểm bài thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

3/TB-HĐTD13/10/2022UBND huyện Cẩm Xuyên03 Thông báo thay đổi thời gian triệu tập thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

5386/QĐ-UBND12/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ công nhận người trúng tuyển trong kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

5385/QĐ-UBND12/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách kết quả tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

5170/QĐ-UBND28/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách 39 (ba mươi chín) thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2 - kỳ tuyển dụng viên chức sự nghiệp năm 2022

2814/TB-UND23/09/2022UBND huyện Cẩm Xuyên2814 Thông báo điều chỉnh yêu cầu về trình độ chuyên môn và thời gian thu Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức hạng IV, mã số V.08.03.07, vị trí việc làm Y sĩ của Trạm Y tế cấp xã

2/TB-HĐTD21/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênTHÔNG BÁO Kết quả tuyển dụng vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

1/TBHĐTDGV12/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênTB triệu tập thi sính đủ điều kiện tham dự thi vòng 2


4744/QĐ-UBND09/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt danh sách 63 thí sinh đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham dự vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022 - 2023

2145/TB-UBND02/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênThông báo tuyển dụng viên chức giáo dục năm học 2022-2023

1898/TB-UBND08/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênThông báo tuyển dụng viên chức sự nghiệp thuộc UBND huyện năm 2022

369-QĐ/TU14/04/2022Tỉnh ủyPhê duyệt kết quả vòng 2 kỳ thi tuyển dụng công chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các Tổ chức chính trị - xã hội năm 2021


574/SNV-VP08/04/2022Sở Nội VụV/v đăng tải thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP

22 -TB/HĐTD22/02/2022Tỉnh ủy Hà TĩnhTHÔNG BÁO Triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)


177/SNV-CCVC08/02/2022Sở Nội VụThông báo tuyển sinh đi học theo các chương trình học bổng hiệp định năm 2022
38/TB-UBND05/01/2022UBND huyện Cẩm XuyênThông báo công nhận kết quả trúng tuyển công chức cấp xã năm 20216592/QĐ-UBND31/12/2021UBND huyện Cẩm Xuyên6592- Quyết định công nhân kết quả tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

5/LCT24/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênGM họi đồng tuyển dụng

15/LCT24/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênTB thời gian và địa điểm sát hạch công chức cấp xã4098/TB-UBND20/12/2021UBND huyện Cẩm Xuyên4098- Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng 2 kỳ tuyển dụng công chức cấp xã năm 2021

13/LCT20/12/2021UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁO kết quả thi tuyển vòng 1 kỳ tuyển dụng Công chức cấp xã