0 275
Theo lĩnh vực văn bản: Thông tin về sử dụng đất Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 275  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

3465/TB-UBND18/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênlựa chọn tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Cẩm Hà

3466/TB-UBND18/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênlựa chọn tổ chức đấu giá tại xã Cẩm Lộc

3338/TB-UBND07/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênlựa chọn tổ chức đấu giá tại xã Cẩm Lĩnh

3339/TB-UBND07/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênlựa chọn tổ chức tại xã Nam Phúc Thăng


3334/TB-UBND07/11/2022UBND huyện Cẩm Xuyênlựa chọn tổ chức đấu giá tại thị trấn Cẩm Xuyên
3052/UBND-TNMT14/10/2022UBND huyện Cẩm Xuyênthu hồi GCNQSD đất của bà Lê Thị Thú, xã Cẩm Quan do cấp không đúng quy định của pháp luật

3048/TB-UBND14/10/2022UBND huyện Cẩm Xuyênlựa chọn đơn vị đấu giá tại xã Cẩm Sơn

5321/QĐ-UBND07/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt (bổ sung) giá đất cụ thể làm cơ sở áp giá bồi thường, hỗ trợ GPMB dự án xây dựng mạch vòng 22 kV trạm biến áp 110 kV Cẩm Xuyên (E18.9) và trạm biến áp 110 kV Thạch Linh (E18.1) qua địa bàn các xã: Cẩm Bình, Cẩm Quang và thị trấn Cẩm Xuyên

5319/QĐ-UBND07/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại các khu quy hoach dân cư thuộc địa bàn xã Cẩm Quan

5298/QĐ-UBND06/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Quy hoạch đất ở dân cư tại vùng nhà ông Nhâm thôn Lĩnh Sơn xã Cẩm Sơn

5297/QĐ-UBND06/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB dự án: Quy hoạch đất ở dân cư tại vùng tổ dân phố 6 thị trấn Cẩm Xuyên

5263/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án quy hoạch đất ở dân cư tại tổ dân phố 6 thị trấn Cẩm Xuyên

5262/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án quy hoạch đất ở dân cư tại vùng gần nhà ông Nhâm thôn Lĩnh Sơn xã Cẩm Sơn

5288/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất ở không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất (cấp đất ở xen ghép) tại địa bàn xã Cẩm Minh

5287/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá QSD đất ở dân cư tại vùng quy hoạch dân cư thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Sơn

5286/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở dân cư tại khu quy hoạch dân cư thôn Yên Lạc, xã Cẩm Lạc

5284/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở tính tiền sử dụng đất khi giao đất ở dân cư không thông quá đấu giá quyền sử dụng đất (cấp đất ở xen ghép) tại các vùng quy hoạch thuộc địa bàn xã Cẩm Quan

5285/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở thực hiện bồi thường, hỗ trợ GPMB Dư án hoàn thiện Hạ tầng Cụm Công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên

5292/QĐ-UBND05/10/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở dân cư tại các khu quy hoạch thuộc địa bàn xã Cẩm Hà

5193/QĐ-UBND29/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi GCN quyền sử dụng đất cho Trần Đình Thống

5049/QĐ-UBND22/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án quy hoạch đất ở dân cư vùng gần nhà ông Đoàn thôn Vinh Sơ xã Cẩm Sơn

5050/QĐ-UBND22/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án quy hoạch đất ở dân cư vùng Cơn Hòe thôn Tam Trung xã Cẩm Vịnh

5061/QĐ-UBND22/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ GPMB dự án quy hoạch đất ở gần nhà ông Đoàn thôn Vinh Sơn xã Cẩm Sơn

4975/QĐ-UBND20/09/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất, giao đất ở dân cư Lê Văn Thanh

4504/QĐ-UBND31/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên4504 V/v phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước công nhận quyềnsử dụng đất đối với phần diện tích đất ở vượt hạn mức tại địa bàn các xã: Cẩm Thạch, Cẩm Mỹ, Cẩm Dương và giao đất ở đối với thửa đất nhỏ hẹp tại địa bàn các xã: CẩmDương, Nam Phúc Thăng – huyện Cẩm Xuyên (đợt 4 năm 2022)

4505/QĐ-UBND31/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên4505 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất ở dân cư (cấp đất xen ghép) tại địa bàn xã Cẩm Mỹ

4506/QĐ-UBND31/08/2022UBND huyện Cẩm Xuyên4506 Quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất ở dân cư có thu tiền sử dungjddaats tại các vùng quy hoạch dân cư thuộc địa bàn xã Cẩm Sơn

4227/QĐ-UBND17/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để làm cơ sở xác định giá khởi điểm tổ chức đấu giá QSD đất ở dân cư tại địa bàn các xã: Cẩm Nhượng, Cẩm Minh, Cẩm Dương, Cẩm Trung (đợt 4 năm 2022)

4226/QĐ-UBND17/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất khi nhà nước giao đất ở không thông qua đấu giá (cấp đất ở xen ghép) tại các vùng quy hoạch dân cư thuộc địa bàn xã Cẩm Bình

4204/QĐ-UBND16/08/2022UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi GCN QSD đất cho ông Trần Xuân Thành