0 399
Theo lĩnh vực văn bản: Thông tin về sử dụng đất Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 399  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu729/UBND-TNMT14/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của ông Bùi Ngọc Hoàng, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định
730/UBND-TNMT14/03/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của hộ ông Trần Văn Mại, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định619/UBND-TNMT08/03/2023UBND huyện Cẩm Xuyênv/v thu hồi GCNQSD đất của hộ bà Nguyễn Thị Nhuận, xã Cẩm Trung

451/UBND-TNMT23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của ông Bùi Ngọc Hoàng, thôn 5, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định

453/UBND-TNMT23/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của ông Trần Văn Mại, thôn 5, xã Cẩm Lĩnh do cấp không đúng quy định

825/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Đặng Văn Tân xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

826/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Xuân Tăng xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

827/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Thị Điền xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

828/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Viết Huân xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

829/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Viết Minh xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

830/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Trần Văn Cương xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

831/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Viết Lãm xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

832/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Dặng Văn Cường xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

833/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Trọng Toàn xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

834/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Tiến Hùng Trọng Toàn xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

835/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Văn Kiềm Toàn xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

818/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Võ Hưũ Minh xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

819/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Võ Hữu Quang xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

820/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Thiều Đăng Tòng xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

821/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Thái Quát xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

822/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Võ Hữu Tám xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

823/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Duy Cường xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

824/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Đặng Văn Tân xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

817/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Thị Thanh xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

816/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Duy Công xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

814/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Duy Kham xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

813/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Duy Sỹ xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

812/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Duy Tần xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

811/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Bùi Thị Liên xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên

810/QĐ-UBND22/02/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Quốc Sơn xã Cẩm Lạc để thực hiện dự an đường cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 qua địa bàn huyện cẩm Xuyên