0 669
Theo lĩnh vực văn bản: Thông tin về sử dụng đất Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 669  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu8709/QĐ-UBND29/11/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất các hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án Trụ sở làm việc Công an thị trấn Thiên Cầm
8696/QĐ-UBND29/11/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất các hộ gia đình cá nhân để thực hiện dự án Trụ sở làm việc Công an xã Yên Hòa

3984/TB-UBND06/11/2023UBND huyện Cẩm Xuyênvề việc lựa chọn tổ chức đấu giá tại thị trấn Thiên Cầm

3985/TB-UBND06/11/2023UBND huyện Cẩm Xuyênvề việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Cẩm Thành

3986/TB-UBND06/11/2023UBND huyện Cẩm XuyênVề việc lựa chọn tổ chức đấu giá tại xã Cẩm Trung

3987/TB-UBND06/11/2023UBND huyện Cẩm Xuyênvề việc lựa chọn tổ chức đấu giá tại xã Cẩm Lạc

3677/UBND-TNMT17/10/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi GCNQSD đất của bà Lê Thị Xoan, xã Cẩm Trung2611/QĐ-UBND11/10/2023UBND tỉnhQĐ V/v phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 huyện Cẩm Xuyên
3556/UBND-TNMT09/10/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v TB thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của hộ bà Lê Thị Xoan, xã Cẩm Trung do cấp không đúng quy định.

3545/UBND-TNMT09/10/2023UBND huyện Cẩm XuyênV/v thu hồi giấy chứng nhận QSD đất của hộ ông Trần Xuân Tương, xã Cẩm Lộc do cấp không đúng quy định.


7097/QĐ-UBND26/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Võ Thị Vọng thôn Lạc Thọ xã Cẩm Lạc
7099/QĐ-UBND26/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân để thực hiện Dự án: Xây dựng công trình Mạch vòng 22KV TBA 110KV Cẩm Xuyên (E18.9) và TBA 110KV Thạch Linh (E18.1), huyện Cẩm Xuyên.


7096/QĐ-UBND26/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Nguyễn Thị Diệu thôn Lạc Thọ xã Cẩm Lạc


6809/QĐ-UBND11/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất hộ Trần Văn Sỹ - Trần Thị Lý xã Cẩm Minh (thay thế quyết định thu hồi đất số 4545 ngày 20 tháng 7 năm 2023 của UBND huyện)


6645/QĐ-UBND05/09/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất của hộ Phan Xuân Hà xã Cẩm Thịnh

3020/TB-UBND31/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyêncông khai lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tại xã Cẩm Quan

6361/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên19. QĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Thị Xoan

6370/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên28. QĐ thu hồi đất hộ Lê Đức Toàn

6365/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên23. QĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Đình Bính

6376/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên33. QĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Hữu Tuân

6364/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên22. QĐ thu hồi đất hộ Ngô Bá Thành

6374/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên31. QĐ thu hồi đất hộ Biện Song Đạt

6362/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên20. QĐ thu hồi đất hộ Hoàng Sỹ Đạn

6369/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên27. QĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Hữu Dũng

6381/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm XuyênQĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Trọng Ngự

6375/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên32. QĐ thu hồi đất hộ DƯơng Văn Lục

6338/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên10. QĐ thu hồi đất ông Nguyễn Trần Oanh xã Cẩm Bình

6377/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên34. QĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Trọng Chiến

6335/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên8. QĐ thu hồi đất ông Nguyễn Đình Đông xã Cẩm Bình

6379/QĐ-UBND22/08/2023UBND huyện Cẩm Xuyên36. QĐ thu hồi đất hộ Nguyễn Trọng Thanh