110/HĐND
Chi tiết văn bản
110/HĐND
110 NGHỊ QUYẾT quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công năm 2021
Ngày ban hành 17/05/2021
Người ký Phạm Đăng Nhật
Chức vụ Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Cẩm Xuyên
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm   NQ 110 HDND huyen.pdf
 Trở về trang trước