1/LCT
Chi tiết văn bản
1/LCT
01 NGHỊ QUYẾT ấn định số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cư và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày ban hành 23/02/2021
Người ký Phạm Đăng Nhật
Chức vụ Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Cẩm Xuyên
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm   NQ 01 UBBC.pdf
 Trở về trang trước