111/HĐND
Chi tiết văn bản
111/HĐND
111 NGHỊ QUYẾT phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2021
Ngày ban hành 17/05/2021
Người ký Phạm Đăng Nhật
Chức vụ Chủ tịch UBND huyện
Cơ quan ban hành UBND huyện Cẩm Xuyên
Phân loại Nghị quyết
Tài liệu đính kèm   NQ 111 HND huyen.pdf
 Trở về trang trước