0 124
Theo lĩnh vực văn bản: Cải cách hành chính Tìm kiếm nâng cao
 Tổng số: 124  văn bản
Tài liệuSố ký hiệuNgày ban hànhCơ quan ban hànhTrích yếu

231/BC-UBND25/07/2022UBND xã Cẩm LộcBáo cáo kết quả rà soát, đánh giá thành phần hồ sơ, yêu cầu thực hiện TTHC năm 2022

1843/UBND-TNMT05/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênCv vv Góp ý dự thảo Thủ tục hành chính cấp huyện, cấp xã theo Luật BVMT 2020

1819/UBND-VP01/07/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc báo cáo giải trình các thủ tục hành chính giải quyết quá hạn


1775/UBND-NV29/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý kiến dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính kèm theo QĐ 3396QĐ-UBND

1656/BC-UBND20/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý II năm 2022

1652/UBND-NV20/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênCông văn về việc góp ý dự thảo sửa đổi Quy chế và Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính ban hành kèm theo Quyết định 3396/QĐ-UBND (Lần 2)


1626/BC-UBND16/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênBáo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022

1/LCT16/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênThông báo về việc phân công nhiệm vụ các thành viên đoàn kiểm tra CCHC, Lịch kiểm tra CCHC và nội dung kiểm tra CCHC đợt 1 năm 2022


1596/UBND-NTM15/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v đánh giá các mô hình ứng dụng chuyển đổi số; mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng kinh phí Chương trình nông thôn mới năm 2021 tại huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh

2920/QĐ-UBND15/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênQuyết định về việc thành lập đoàn kiểm tra cải cách hành chính đợt 1 năm 2022

6/LCT14/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênBáo cáo kết quả 6 tháng thực hiện Đề án phát triển dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện cẩm Xuyên

5/BC-TCTDA0607/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁOSơ kết 06 tháng đầu năm 2022 về tình hình thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng Dữ liệu dân cư, định danh điện tử và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”1488/UBND-NTM06/06/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v đánh giá các mô hình ứng dụng chuyển đổi số; mô hình kinh tế tuần hoàn sử dụng kinh phí Chương trình nông thôn mới năm 2021

190/GM-UBND23/05/2022UBND huyện Cẩm XuyênGiấy mời tham gia tập huấn hướng dẫn chuyển đổi số và cập nhật dữ liệu số OCOP


1333/UBND-VHTT20/05/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc đăng ký danh sách cán bộ tham dự Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số cho lãnh đạo UBND cấp xã

1244/UBND-NV13/05/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc cập nhật, đánh giá phần mềm Hỗ trợ theo dõi, đánh giá Cải cách hành chính.


2/BC-TCT-CA11/05/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁOKết quả tháng 5 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên


58-CTR/HU05/05/2022Huyện ủy Cẩm XuyênChương trình hành động thực hiện Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số

1055/UBND-NV27/04/2022UBND huyện Cẩm Xuyên1055 Về việc báo cáo kết quả rà soát, kiến nghị sửa đổi Bộ tiêu chí xác định Chỉ số Cải cách hành chính


1028/UBND-VHTT25/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc báo cáo kết quả thực hiện chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế

994/BC-UBND22/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênBáo cáo Kết quả thực hiện Đề án tăng cường năng lực công chức thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2016-20202/TCT21/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênQUYẾT ĐỊNHVề việc ban hành Quy chế phối hợp hoạt động của Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên

935/UBND-VHTT18/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc góp ý dự thảo Kế hoạch triển khai Tổ chuyển đổi số cộng đồng trên địa bàn tỉnh


1/LCT15/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁOKết quả tháng 4 thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên

827/UBND-TBXH07/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênV/v góp ý kiến Dự thảo Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2025
847/UBND-VP07/04/2022UBND huyện Cẩm XuyênCV đánh giá tình hình thực hiện công tác kiểm soát TTHC quý 1 năm 2022 và chấn chỉnh một số nội dung liên quan về công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông


1457/QĐ-UBND29/03/2022UBND huyện Cẩm XuyênQUYẾT ĐỊNHKiện toàn Tổ Công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030


678/UBND-VHTT22/03/2022UBND huyện Cẩm XuyênVề việc báo cáo thực trạng chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế


637/BC-UBND18/03/2022UBND huyện Cẩm XuyênBÁO CÁO Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử quý I năm 2022


1267/QĐ-UBND17/03/2022UBND huyện Cẩm XuyênQUYẾT ĐỊNHVề việc thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030